Office 365-podden

Office 365-podden header image 1
September 21, 2021  

Microsoft Defender for Office 365

September 21, 2021

I den här episoden handlar det om Phishing och mailware i mailen, ochvår "First line of defense": Microsoft Defender for Office 365.

Pia Langenkrans tar oss inpå djupet av Retention i SharePoint med första delen av SharePoint-skolan episod 9. Del två kommer i nästa episod av podden.