Office 365-podden

Office 365-podden header image 1
February 12, 2021  

Microsoft Viva och PIM

February 12, 2021

I det här avsnittet hör vi mer om Microsoft Viva. Viva är precis annonserat som ett svar på hur Covid har förändrat arbetsmönstret i organisationer i hela världen. En Employee eXperience Portal med initialt fyra delar som dyker upp i Teams allteftersom.

PIM, Privileged Identity Management hjälper oss att hålla koll på administrationsrollerna i Microsoft 365. Men hur då?

Och så blir det som vanligt nyheter om Microsoft 365.